OBNOVA – REVIZIJA DOKUMENATA

Od utorka, 18. veljače do petka, 6. ožujka 2020. vršiti će se obnova-revizija dokumenata svih korisnika naše karitativne pomoći. Dokumenti se mogu donijeti u ured Caritasa svaki radni dan od 8 do 11 sati.

Obrazac služi za prikupljanje osobnih podataka krajnjih korisnika karitativne pomoći u koji je potrebno unijeti osobne podatke nositelja kućanstva te osobne podatke svih punoljetnih i maloljetnih osoba i osoba lišenih poslovne sposobnosti koje su članovi zajedničkog kućanstva i koje jesu ili će biti krajnji korisnici karitativne pomoći.

Osobnim podacima prikupljenim putem ovog Obrasca, postupat će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te u skladu pozitivnim zakonskim propisima o čuvanju osobnih podataka.

Upute za popunjavanje Obrasca za prikuljanje osobnih podatak:

U stupcu 8. “Srodstvo/odnos članova kućastva” potrebno je upisati: nositelj kućanstva ili srodstvo s nositeljma kućanstva (žena, sin, kćer, snaha, zet, unuk/a ili nešto drugo ako postoji).

U stupcu 9. “Osobna primanja korisnika” potrebno je navesti iznos i vrstu primanja koja korisnik osobno ostvaruje. Na primjer: pomoć za uzdržavanje (tzv. socijalnu pomoć), mirovinu, plaću, osobnu invalidninu i slično.

U stupcu 10. “Primanja kućanstva” potrebno je navesti iznos i vrstu primanja koja članovi kućanstva zajednički ostvaruju. Na primjer: pomoć za uzdržavanje obitelji (tzv. socijalnu pomoć), dječji doplatak i slično.

Kao dokaz o primanjima potrebno je donijeti na uvid (nije potrebno kopirati) slijedeće:
1. Rješenje za pomoć za uzdržavanje obitelji (tzv. socijalnu pomoć) i zadnji odrezak primljene pomoći
2. Rješenje za pomoć za pomoć i njegu i zadnji odrezak primljene pomoći
3. Zadnji odrezak primljene mirovine
4. Zadnji platnu listu za članove kućanstva koji su zaposleni
5. Za ostala primanja: zadnji odrezak ili neki drugi dokaz o primanjima
6. Zbog utvrđivanja prava korisnika na pojedine oblike karitativne pomoći Caritas može od korisnika zatražiti dodatne dokumente o socijalnom statusu korisnika i članova njihove obitelji.

U stupcu 11. “Osobni automobil” potrebno je navesti posjeduje li korisnik osobni automobil ili neko drugo vozilo ili ga je dobio na korištenje od druge osobe. Potrebno je navesti godinu proizvodnje i marku vozila. Kao dokaz donijeti na uvid prometnu dozvolu vozila

U stupcu “OPASKA” mogu se navesti podaci/pojašnjenja koja nisu stali ili nisu predviđeni u gornjoj tablici, a tiču se članova kućanstva i njihovog socijalnog statusa.

Spread the love