Nabava higijenskih potrepština – PONOVLJENI POSTUPAK

Caritas župe sv. Ante Knin objavljuje

OBAVIJEST O NABAVI

P O N O V L J E N I    P O S T U P A K

PREDMET NABAVE: Nabava raznih higijenskih potrepština – Grupa MD2

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave obuhvaća nabavu higijenskih potrepština (Grupa MD2), sve sukladno Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

VRSTA POSTUPKA: Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe, nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, objava na službenoj stranici Fonda europske pomoći za najpotrebitije (www.fead.hr) te se nalazi u stranici „Dokumenti“, u dijelu „Javno nadmetanje“, a može se izravno preuzeti na poveznici Dokumentacija za nadmetanje – ponovljeni postupak., i na internetskoj stranici: www.caritas.svetianteknin.com.

Nabava se provodi u okviru projekta financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/01

DATUM OBJAVE: 2. kolovoza 2021. godine.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA:

  1. Obavijest o nabavi – ponovljeni postupak
  2. Dokumentacija za nadmetanje – ponovljeni postupak
  3. Troškovnik – higijena – Grupa MD2 – ponovljeni postupak

Sadržaj je isključiva odgovornost Caritasa župe sv. Ante Knin

 

Spread the love